Osvětlení Traxxu a Taurusu Tillig – nastavení CV

Když před lety přišel Tillig s lokomotivami Taurus, tak do nich připravil i nový plošný spoj. Ovšem překvapení se nekonalo. Plošný spoj byl zkonstruován tak, aby šly použít dekodéry s paticí Plux, ale bohužel, aby bylo možné lokomotivu ovládat i s dekodérem s šestipinovou paticí. Což pak vede k mnoha kompromisům. Později tento plošný spoj dostaly i lokomotivy Traxx a Eurosprinter (BR189 apod). Tento svůj stín dokázal Tillig překročit až u lokomotiv Vectron s paticí Next18, na druhou stranu to udělal daleko lépe, než třeba Kuehn.
Ale vraťme se k Traxxům, Taurusům apod. Lokomotivy s tímto plošným spojem mají tři druhy světel a to poziční – obvykle teple bílé, koncové a dálkové – studeně bílé. Počet vlastních LED se může lišit dle typu lokomotivy. Dále je na desce další elektronika, které zabezpečuje různé kombinace rozsvěcení světel dle zapnutých funkcí F0, F1, F2.  Bohužel tyto kombinace jsou pevné dané elektronikou.

Ačkoliv patice v DPS je Plux12, dají se do ní nasunout i dekodéry s paticí Plux16, což se nám bude hodit pro případné ozvučení lokomotivy. K tomu však není nutné prznit dekodéry ucvakáváním pinů, jako do dělají v Horažďovicích, ale stačí Plux16 dekodér opatrně zasunout tak, že zbylé čtyři piny budou „ve vzduchu“. Jen si musíme dát pozor, aby se piny nezkratovaly o rám lokomotivy. Případně rám pod dekodérem polepit něčím izolačním – kouskem nálepky, papírem apod.

Pojďme se podívat, jak to v základu funguje. Dekodér máme v základním nastavení, tj defaultní CV. Jednotlivé funkce se projeví takto:
F0 – poziční světla ve směru jízdy + koncová na opačné straně
F0 + F1 – poziční a dálková světla ve směru jízdy + koncová na opačné straně
F0 + F2 – poziční světla ve směru jízdy
F0 + F1 + F2 – poziční a dálková světla ve směru jízdy

Tedy vidíme, že funkcí F2 nám zhasínají konce. To je takový zvyk z počátku digitalizace, kdy zapnutím funkce se světlo vypínalo. Ovšem ve skutečnosti se světla primárně zapínají, ne vypínají.

Dále se ještě pojďme podívat, co dělají jednotlivé funkce, když nemáme zapnutou F0:
F1 – samostatné konce na jedné straně bez ohledu na směr jízdy
F2 – samostatné konce na druhé straně bez ohledu na směr jízdy

Takováto kombinace nám však poněkud nevyhovuje – pojďme si ukázat, jak to nastavit pro následující způsob ovládání, kde chceme mít:
F0 – pozičky
F1 – konce
F2 – dálkové reflektory
F3 – posun.

U posunu nám bohužel u lokomotivy v továrním provedení budou svítit všechna tři poziční světla na obou stranách (německý systém). Přesto i tuto kombinaci pořešíme – a kdo byste to chtěl mít zcela správně, pak mrkněte na článek Jirky Zlámala na jeho stránkách viz: https://tt120.zlamal.cz/osvetleni-traxxu-tillig/
Dále ještě upozorňuji, že všechny směrové bity v CV125-132, CV159-160, CV195-199 nejsou nastaveny, tj bit 0 = 0.

Pozičky

Takže nejdřív nastavíme pozičky, tj potřebujeme mít pro F0 zapnuté výstupy FOf+FO2 a FOr+FO2 pro opačný směr, tj rozsvícení poziček (FOf, FOr) a zhasnutí konců (FO2)
CV33 = 9
CV34 = 10

Koncová světla
Na F1 chceme koncová světla, ale zatím nám tam překáží dálkové reflektory, takže je vypneme:
CV35 = 0

Ovšem konce se nám normálně zapnutím výstupu FO2 vypínají, což už jsme provedli pro F0. Jejich opětovné zapnutí musíme provést tak, že tlačítkem F1 budeme chtít vypnout zapnutý výstup FO2. Tady už musíme do švýcarského mapování. Použijeme až druhý blok, ten první si rezervujeme na posun (viz níže):
CV436 = 1
CV437 = 0
CV438 = 194
CV439 = 0
CV440 = 194
CV441 = 0

Dálková světla
Dálková světla jsou na výstupu FO1 a chceme je ovládat funkcí F2:
CV36 = 4

Pokud chceme na F3 (posun) rozsvítit všechny pozičky, tak máme dvě možnosti:

Posun – jednoduší verze
Nejdříve přepneme výstupy na 8výstupové mapování:
CV61 = 97

Následně zapneme FOf a FOr a k tomu vypneme konce, tj zapneme výstup FO2:
CV37 = 11

Další základní CV pro funkční výstupy nastavíme na 0, tedy CV38 až CV46 = 0

Nevýhodou je, že pokud při zapnuté funkci F3 zapneme i F2 nebo F1, tak se nám rozsvítí dálková světla či konce na obou stranách. Pokud bychom chtěli, aby se konce a dálková světla při zapnuté funkci F3 vůbec nerozsvěcely, musíme si pomoct přes švýcarské mapování a funkční výstupy vypnout při zapnuté F3, jak si popíšeme dále:

Posun – plná verze
Opět přepneme na 8výstupové mapování a zapneme výstupy FOf a FOr:
CV61 = 97
CV37 = 3

Taktéž tady platí, že nastavíme CV38 – 46 = 0.

Vypnutí konců a dálkových světel provedeme přes švýcarské mapování, ale potřebujeme, aby tato funkce měla vyšší váhu, než zapnutí konců, proto využijeme první blok mapování, který jsme si nechali volný. Potřebujeme FO2 zapnout a FO1 vypnout:
CV430 = 3
CV431 = 0
CV432 = 226
CV433 = 193
CV434 = 226
CV435 = 193

Tím máme základní nastavení hotové. Ovšem když nezapneme pozičky, tak se jednotlivé výstupy ještě nechovají tak, jak bychom si představovali. Chceme aby při F1 svítily konce – tj. jedním směrem zapnutý výstup FO1, druhým FO2. Dálková světla samostatně zapnout nejdou, takže jen potřebujeme, aby při zapnutém F2 nesvítilo nic. K oběma akcím využijeme opět švýcarské mapování s tím, že F-key nastavíme pro stav When F0 off:
CV442 = 157
CV443 = 129
CV444 = 226
CV445 = 0
CV446 = 225
CV447 = 0

Další blok:
CV448 = 157
CV449 = 130
CV450 = 0
CV451 = 0
CV452 = 0
CV453 = 0

Tímto to máme nastavené a tak můžeme koncové světla zapínat zcela samostatně. To se bude hodit modelářům, kteří modelují státní postrky, či samostatnou jízdu několika lokomotiv 😊
Ukázka jak toto nastavení funguje. Abych nemusel fotit lokomotivu z obou stran, pomohl jsem si druhou lokomotivou. Traxx představuje čelo lokomotivy ve směru jízdy, Taurus pak druhou stranu.

Zapnutá funkce: F0 – pozičky
Zapnuté funkce F0+F1 – pozička+koncové světla
Zapnuté funkce: F0+F1+F2 – pozičky, dálkové a koncové světla
Zapnutá funkce: F1 – koncové světla
Zapnutá funkce F3 – posun

Kompletní výpis CV
CV33 = 9
CV34 = 10
CV35 = 0
CV36 = 4
CV37 = 11
CV38 = 0
CV38 = 0
CV39 = 0
CV40 = 0
CV41 = 0
CV42 = 0
CV43 = 0
CV44 = 0
CV45 = 0
CV46 = 0
..
CV61 = 97
..
CV430 = 3
CV431 = 0
CV432 = 226
CV433 = 193
CV434 = 226
CV435 = 193
CV436 = 1
CV437 = 0
CV438 = 194
CV439 = 0
CV440 = 194
CV441 = 0
CV442 = 157
CV443 = 129
CV444 = 226
CV445 = 0
CV446 = 225
CV447 = 0
CV448 = 157
CV449 = 130
CV450 = 0
CV451 = 0
CV452 = 0
CV453 = 0

Dále nezapomenout na to, že všechny směrové bity v CV125-132, CV159-160, CV195-199 se nepoužijí, tj bit 0 = 0.Pokud nechcete využívat další funkce z těchto CV, tak všechna CV nastavíme = 0.
A to je vše.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *